நல்வரவு_()_


Friday 26 April 2013

அதிராவும்.. அண்டாட் ..டிக்காவும்:)

அதிரா அண்டாட்டிக்கா போட்டா என்பது மட்டும் தெரிஞ்சு எல்லோரும் நல்ல ஹப்பியா இருந்திருப்பீங்கள்:), ஆனா அவ சேஃப் ஆ திரும்பி வந்திட்டா என்பது தெரியாமல் இருப்பீங்களென நினைக்கிறன்:).. அது ஒரு பெரிய கதை பாருங்கோ:). இனி அதிராவின் தொல்லை ஆரம்பம்:)..பம்..பம்:).