நல்வரவு_()_


Sunday 27 August 2017

அதிரா “அது” வானத்தின் மேலே:)

நான் வந்துட்டேன்.. திரும்ப வந்திட்டேன் ஹா ஹா ஹா துக்கம்!!!..

ஹொலிடே முடிச்சு வந்தாலும் மனம் என்னமோ ஹொலிடே மூட்லயே இருக்குது:).. அதுவும் ட்றம்ப் அங்கிளை மீட் பண்ணியதிலிருந்து:).. நிறையப் பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு கிடைச்சாலும்:).. புதுப் பிரச்சனைகளும் ஆரம்பமாச்ச்ச்ச்:)...

ப்போ எதைச் சொல்லுவேன் எதை விடுவேன் எனத் தெரியல்ல.. அதனால முதலில் வானத்தில் பறந்ததை மட்டும் போட்டுக் காட்டிடுறேன்(ட்றெயிலர்).. பின்பு விரிவாப் பார்க்கலாம். இம்முறை ஹொலிடே,  கனடா போய் இடையில் ஒரு கிழமை நியூயோர்க் போய்(ட்ரம்ப் அங்கிளை மீட் பண்ணத்தான்:)).. திரும்ப கனடா போய் ஊர் திரும்பினோம்...