நல்வரவு_()_


Wednesday 1 January 2020

வருக வருக 2020 அங்கிள் அவர்களே🙏


புது வருஷம் பிறக்கிறதென்றாலே ஒரு பயமும் கூடவே பக்தியும் வந்து ஒட்டிக் கொள்கிறது.. அனைவருக்கும் இந்த வருடம் நல்ல பலன்களையும், சந்தோசத்தையும் அள்ளி வழங்க வேண்டுமென, மனம் பிரார்த்திக்கின்றது.. அதனாலதான் மரியாதையாக வரவேற்கிறேன் வருஷத்தை:).